Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané  dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský  zákoník“) 

• Jana Marková (šperky pod značkou JM BOHEMIA DESIGN)  

• IČ: 75584859  

• se sídlem: Vrcovice 7, 397 01 Písek  

• zapsané u živnostenského úřadu v Písku 

• kontaktní údaje: Jana Marková  

• email: jmbohemiadesign@gmail.com 

• telefon: +420 770 600 028  

http://www.jmbohemiadesign.com  

(dále jen „prodávající“) 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“)  prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese http://www.jmbohemiadesign.com (dále je „internetový obchod“), facebookové adrese: https://www.facebook.com/jmbohemiadesign/?modal=admin_todo_tour# emailem, nebo telefonicky.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto  obchodních podmínek. 

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

II. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH 

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních  vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.  Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících  poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu,  po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje  sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu  ohledně tohoto zboží. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním  zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží  doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se  prodávající s kupujícím jinak. 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v  souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady  na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: 

• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě (tato možnost se připravuje)

• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, 

• osobně v partnerské prodejně oční optiky Galerie Florián v Písku

• emailem  

• telefonicky

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob  platby a doručení. 

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje,  které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na  tlačítko objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za  správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v  objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito  obchodními podmínkami. 

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o  obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal.  Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou  potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je  uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je  doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky  zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou  adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření  smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní  smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu  kupujícího. 

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající  splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je  v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky  prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních  podmínkách. 

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit  objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při  uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není  prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani  v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení  objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího  o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu  pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní  smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí  kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. 

IV. ZÁKAZNICKÝ ÚČET 

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může  kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu  může kupující provádět objednávání zboží (tato možnost se připravuje). Kupující může objednávat zboží také  bez registrace. 

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen  uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je  kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím  v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za  správné. 

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k  přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné  zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující  svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své  povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. 

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,  a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení  prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích  osob. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy  může kupující uhradit následujícími způsoby:

• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č: 7301011290/0600,  vedený u Moneta Money Bank  

• bezhotovostně platební kartou (připravuje se),  

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány  (zatím není k dispozici)  

• dobírkou v hotovosti při předání zboží (pro stálé zákazníky)  

• v hotovosti při osobním odběru v provozovně oční optika Galerie Florián v Písku,

• v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek (Zásilkovna)  

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady  spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno  výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě  bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů  příslušného poskytovatele elektronických plateb.[S16] 

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn  okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou  platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu  účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v  případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin 

8. Zboží je kupujícímu dodáno: 

• na adresu určenou kupujícím v objednávce 

• prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

• osobním odběrem v provozovně oční optiky Galerie Florián

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. 

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou  uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V  případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku  kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto  způsobem dopravy. 

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že  je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným  způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady  spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným  způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost  obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V  případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky  nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému  zboží. 

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za  nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako  spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. 

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů 

• ode dne převzetí zboží, 

• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů  zboží nebo dodání několika částí 

• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná  opakovaná dodávka zboží. 

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem  před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením  smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od  smlouvy, 

• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu  nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení  od smlouvy, 

• o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a  jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání  nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických  důvodů jej není možné vrátit, 

• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud  porušil jejich původní obal, 

• dodávce novin, periodik nebo časopisů, 

• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s  předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém  případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení  o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. 

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k  odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy  zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v  těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí  formuláře. 

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do  14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené  s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být  vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději  však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně  nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí  kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím  kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který  prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši  odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté  peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže,  že zboží prodávajícímu odeslal. 

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a  neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé  na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na  vrácení kupní ceny. 

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,  nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil  výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího  prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně  nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným  způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové  vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s  ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se  zboží tohoto druhu obvykle používá, 

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje  požadavkům právních předpisů. 

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v  jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží  použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající  zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo  že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží  oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. 

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí  u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,  na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na  vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí  kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu  nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu  sám kupující způsobil. 

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a  požadovat: 

• výměnu za nové zboží, 

• opravu zboží, 

• přiměřenou slevu z kupní ceny, 

• odstoupit od smlouvy. 

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy: 

• pokud má zboží podstatnou vadu, 

• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

• při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při  uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu  neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li  o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady  anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace  pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad  (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na  slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si  zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li  kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své  právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při  nepodstatném porušení smlouvy. 

11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy  může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo  ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. 

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží  zlevněno. 

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí  reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen  kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je  obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i  potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve  složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba  přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do  30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne  na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení  smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění  reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva  z vadného plnění) prodávajícímu. 

16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 

17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím  věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně  vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo  může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí  záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. 

19. Volbu způsobu reklamace má kupující. 

20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí §  1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady  upravuje reklamační řád prodávajícího. 

VIII. DORUČOVÁNÍ 

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně  doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou  v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci  na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

IX. OSOBNÍ ÚDAJE 

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s  nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás  nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma  emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento  postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat  pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým  způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním  sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3  let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. 

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany  osobních údajů

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná  Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000  20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-

line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je  možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15,  120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je  kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o  změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení  spotřebitelských sporů on-line). 

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský  úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor  nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak  strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena  práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve  smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k  obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a  dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat  nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích  osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho  určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy,  které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost,  která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či  neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový  obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení  takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765  odst. 2 občanského zákoníku. 

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v  elektronické podobě a není přístupná. 

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti  předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020